Tin tức
Hỗ trợ
Phụ trách xây dựng
Hỗ trợ

Phụ trách phần mềm
Hỗ trợ
Thông tin mới cập nhật
Thông tin thị trường
- Giá vàng (đvt 1000 VNĐ):
(Nguồn: SJC)
- Ngoại tệ (đvt VNĐ):
(Nguồn: EXIMBANK)
Thống kê
- Đang trực tuyến : 623
- Lượt truy cập: 1087958
Phân Hệ Kế Toán Tổng Hợp - TTV Accounting 2013.Net
Cập nhật số liệu
 • Phiếu kế toán
 • Bút toán phân bổ tự động
 • Bút toán kết chuyển tự động
 • Bút toán đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối kỳ.

 

 
 
Báo cáo sổ sách kế toán
 • Sổ cái tài khoản (theo 3 hình thức sổ sách - nhật ký chung, chứng từ ghi sổ, nhật ký chứng từ)
 • Sổ chi tiết tài khoản
 • CTGS, sổ đăng ký CTGS
 • Nhật ký chung, các nhật ký chuyên dùng
 • Nhật ký chứng từ 1-10, bảng kê chứng từ 1-11, các bảng phân bổ
 • Bảng cân đối số phát sinh của các tài khoản


Báo cáo sổ theo hình thức Nhật Ký Chung
 • Sổ nhật ký chung 
 • Sổ nhật ký thu tiền - chi tiền 
 • Sổ nhật ký bán hàng - mua hàng
 • Sổ cái một tài khoản.
 • Sổ chi tiết của 1 tài khoản
 • Sổ tổng hợp chữ T của 1 tài khoản
 • Bảng cân đối phát sinh cùa 1 tài khoản

 


 

Báo cáo sổ theo hình thức Chứng Từ Ghi Sổ 
 • Đăng ký chứng từ ghi sổ
 • Sổ chứng từ ghi sổ
 • Sổ cái của 1 tài khoản
 • Sổ tổng hợp chữ T của 1 tài khoản.
 • Sổ chi tiết của 1 tài khoản
 • Bảng cân đối phát sinh của 1 tài khoản.


 

Chức năng truy ngược từ báo cáo tổng hợp ra sổ chi tiết -> ra chứng từ gốc -> ra phiếu nhập
 
 

tính năng xem báo cáo truy xyất gốc - drilldownQuản lý danh mục và báo cáo động
 • Cho phép khai báo và mở rộng danh mục tài khoản.
 • Khai báo và tạo các mẫu báo cáo quản trị tài chính theo yêu cầu đặc thù công ty.
 • Có chức năng trợ giúp khai báo nhanh chóng các tiểu khoản của các tài khoản.

 

Hệ thống báo cáo Đồ thị phân tích về Doanh số, chi phí, công nợ, tiền mặt, ngân hàng, lãi lỗ
Linh động nhiều kỳ : theo ngày, tuần, tháng, quí , năm
                                     Đồ thị phân tích sự biến động của tài khoản theo ngày, tuần, tháng, quí, năm

 


 

12312321 Thông tin khác:
Phân hệ này cho phép lên các báo cáo về hàng nhập mua (tổng hợp và chi tiết), công nợ phải thu (theo nhà cung cấp, theo hóa đơn)...
 
">Phân Hệ Mua Hàng - TTV Accounting 2013.Net
Tùy theo yêu cầu, TTV sẽ thực hiện các sửa đổi cần thiết đối với chương trình để đáp ứng các yêu cầu đặc thù về tính giá sản phẩm của doanh nghiệp.
Báo cáo giá thành sản phẩm công nghiệp (sản xuất liên tục và sản xuất theo đơn hàng)
">Phân Hệ Kế Toán Chi Phí Giá Thành - TTV Accounting 2013.Net
KHAI BÁO SỬ DỤNG CÁC TÍNH NĂNG QUẢN TRỊ CAO CẤP
 
- Tính năng kỹ thuật cao cấp - nhập số liệu và xem báo cáo online trên Internet
- Quản lý người sử dụng - bảo mật số liệu
- Nhiều tiện ích cho người sử dụng
- Tự động bảo trì và kiểm tra số liệu sai
">Quản trị hệ thống
Công Ty TNHH Phần Mềm Tri Thức Việt
82 Lê Trung Nghĩa, phường 12, Quận Tân Binh, Tp.Hồ Chí Minh.

*CN Miền Trung: 140/28 Củ Chi, P.Vĩnh Hải, Tp.Nha Trang, Khánh Hòa.
(028) 3842.6697 (028) 3842.6698 ** Kinh doanh: 0909.45.88.00 ** Bảo hành: 0938.096.036 - 0934.076.036
www.ttvsoft.vn kinhdoanh_ttv@yahoo.vn
design by TTVsoft 2018