Báo cáo trong phần mềm có xuất ra được excel không ?

​​​​​Trả lời:

Tất cả báo cáo có thể xuất ra Excel, Doc, Pdf  nhanh chóng, font UNICODE quốc tế