Phần Mềm Kinh Doanh Kho Gỗ
Phần Mềm Kinh Doanh Kho Gỗ

Quản lý mua gỗ nguyên liệu theo cont, kiện; Xuất hàng gia công; Xuất bán hàng. Các báo cáo đặc thù tồn kho dễ theo dõi tồn theo nhà cung cấp, mã cont, mã kiện,...