Phần Mềm Quản Lý Chuỗi Cửa Hàng
Phần Mềm Quản Lý Chuỗi Cửa Hàng

Phần mềm quản lý chuỗi cửa hàng TTV Salima giúp nhà quản trị kiểm soát tốt quy trình vận hành tại các chuỗi cửa hàng, hệ thống đại lý. Quản lý tốt nghiệp vụ mua hàng, bán hàng, doanh thu, lợi nhuận, các chi phí liên quan,...