Các quy định về kế toán liên tục thay đổi, TTV Soft có đáp ứng nhanh chóng phiên bản đó?

Trả lời:

TTV Soft liên tục được nghiên cứu để cải tiến và bổ sung các chức năng cho phù hợp với yêu cầu của người dùng, hướng tới mục tiêu dễ dùng và tin cậy. Do đó việc nâng cấp các phiên bản diễn ra thường xuyên.