Công ty có cung cấp nhiều sản phẩm không?

​​​​​​Trả lời: 

Sản phẩm của TTV

  1. Phần mềm Quản Lý Tổng Thể Doanh Nghiệp - TTV ERP 
  2. Phần Mềm Tài Chính Kế Toán  – TTV MAS 
  3. Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự  Và Tính Lương Sản Xuất – TTV HRM
  4. Phần Mềm Quản Lý Chứng Từ - Kế Toán Vận Chuyển - TTV LOG
  5. Phần Mềm Quản Lý Dược Phẩm Theo Chuẩn GDP - TTV GDP
  6. Phần Mềm Quản Trị Sản Xuất Và Tính Giá Thành Chế Biến Thủy Sản - Thức Ăn - Bột Cá - TTV SAS
  7. Phần Mềm Quản Lý Kho Lạnh Theo Vị Trí Sơ Đồ - Tích Hợp Barcode - TTV STORE
  8. Phần Mềm Quản Lý Nhà Hàng - Khách Sạn - TTV VIRAS
  9. Phần Mềm Quản Lý Quán Cafe - Trà sữa - TTV ANZI
  10. Phần Mềm Quản Lý Hàng Nông Sản - TTV ARI