Nếu cài lại window thì chương trình có mất không?

​​​​​​Trả lời: 

Khi cài lại window phần mềm TTV sẽ không ảnh hưởng, do được cài đặt và lưu trữ trên ổ đĩa D. Và chương trình có chức năng sao lưu backup số liệu tự động, cho phép người dùng lưu trữ file backup ở nơi khác an toàn hơn ngoài máy đang sử dụng