Nếu trong quá trình sử dụng phần mềm gặp trục trặc thì như thế nào?

​​​​​Trả lời:

Đối với thắc mắc người dùng hỗ trợ sử dụng phần mềm TTV sẽ giải quyết ngay trong cuộc gọi đến

Đối với công việc chỉnh sửa phần mềm, trong  vòng 4 - 8 tiếng đồng hồ sau khi tiếp nhận cuộc gọi TTV sẽ xử lý và hướng dẫn cập nhật phần mềm cho người sử dụng qua điện thoại, Untralviewer, e-mail...

- Điện thoại bảo hành (028) 38426698

- Zalo bảo hành (0934076036)