Ngoài các tính năng thông thường phải có trong một phần mềm kế toán, TTV Soft có tính năng gì nổi trội hơn so với các phần mềm khác?

Trả lời:

Phần mềm TTV phát triển theo hướng

- Quản lý tài chính kế toán theo chuyên ngành hoạt động doanh nghiệp 

- Mở rộng chỉnh sửa đặc thù theo yêu cầu của khách hàng.

- Tư vấn chuyên sâu, hỗ trợ kịp thời 

Hệ thống tài khoản linh hoạt, người sử dụng có thể thêm tài khoản con hoặc bổ sung theo dõi đối tượng chi tiết cho mỗi tài khoản.

- Đa dạng các báo cáo, sổ sách quản trị: chi tiết, tổng hợp, ...

- Tính năng quản lý từ xa online