Phần mềm có dùng cho nhiều công ty được không?

Trả lời:

Nếu khách hàng muốn sử dụng cho nhiều công ty làm dịch vụ kế toán thì bên TTV sẽ cài cho bên khách hàng mỗi công ty là 1 chương trình để dễ theo dõi số liệu riêng hoặc báo cáo riêng cho từng công ty.