Phần mềm TTV có bị mất số liệu không ?

Trả lời: 

 Phần mềm TTV được thiết kế và lập trình bằng ngôn ngữ lập trình hiện đại, Microsoft Visual Studio.Net, Crystal Report.

Quản lý cơ sở dữ liệu bằng SQL Server 2012, an toàn, bảo mật cao, tránh virus rất tốt.

Để tránh trường hợp máy tính hư hỏng đột xuất, phần mềm TTV có tính năng sao lưu backup dữ liệu tự động theo thời gian. Người dùng có thể sao lưu file backup này đến nơi khác để lưu trữ thêm