Phần Mềm Quản Lý Thu Mua Tích Hợp Cân Điện Tử, Hình Ảnh Camera Và Mã Vạch Hàng Hóa

Phần Mềm Quản Lý Thu Mua Tích Hợp Cân Điện Tử, Hình Ảnh Camera Và Mã Vạch Hàng Hóa

Mã sản phẩm:
Xuất xứ:

Tình trạng: Còn hàng

Giá: 0đ

Số lượng:


1/ Quản lý Các Điểm Thu Mua

2/Quản lý nhập kho

3/ Quản lý thanh toán, tạm ứng tiền thu mua

4/ Tính năng cao cấp - Báo cáo web - Xem trên Thiết bị di động


TTV cung cấp hệ thống phần mềm quản lý thu mua hàng hóa giúp nhà quản trị kiểm soát sản lượng, hình ảnh cân thực tế tại các điểm thu mua nguyên liệu.

1/ Quản lý Các Điểm Thu Mua

- Tại các điểm thu mua: bố trí “Cân điện tử, máy quét mã vạch và camera” được kết nối với phần mềm TTV thực hiện thu mua theo nhiều lần cân, đợt cân hàng

+ Cách sử dụng Camera: kết nối Camera vớp PC/Laptop, phiếu cân hiển thị Hình camera trực tiếp để lấy số lượng cân, hình ảnh hàng hóa, xe, khu vực thu mua.
+ Cân điện tử được kết nối với PC/Laptop, số liệu cân điện tử truyền vào phiếu cân, hoặc có thể nhập số cân bằng tay, camera tự động chụp hình sau mỗi đợt nhảy cân

- Lấy dữ liệu: phần mềm TTV lấy số liệu trực tiếp từ Cân thực tế, hình ảnh từ camera và lưu vào phiếu cân hàng cùng với thông tin khách hàng, nhân viên thu mua, mã hàng, số lượng, giá, tiền -> lên phiếu tính tiền mua hàn

+ Báo cáo kiểm tra số lượng cân và hình ảnh cân: khi cần thiết,  sẽ xem báo cáo để kiểm tra hình ảnh cân hàng có số lượng trên cân và số lượng đã nhập từng dòng của phiếu mua NL.

+ Số lượng hình ảnh cân có thể xóa tự động sau 7 ngày, để giảm dung lượng lưu trữ.

2/Quản lý nhập kho

- Phiếu nhập kho: cân lại hàng theo lô hàng chở về, hoặc lấy số liệu từ phiếu cân để quản lý số lượng hao hụt mua hàng

+ Kiểm tra đích danh các lô hàng đã mua hàng, có nhập kho cân lại hay chưa nhập kho.

      • Báo cáo số lượng chênh lệch giữa phiếu cân mua hàng và phiếu nhập kho theo từng lô.
      • Báo cáo tổng hợp và chi tiết hàng nhập mua
      • Báo cáo tổng hợp và chi tiết hàng nhập kho nội bộ

3/ Quản lý thanh toán, tạm ứng tiền thu mua

+ Nhân viên thu mua tạm ứng từng lần tiền, dùng trả tiền mua NL, và thanh toán thừa thiếu lại công ty.
+ Phần mềm báo cáo tổng hợp và chi tiết tiền tạm ứng của từng nhân viên, báo cáo số tiền đã chi trả khi mua hàng, số tiền còn dư, tiền phải trả lại công ty, theo từng lần tạm ứng. 
+ Số tiền tạm ứng sẽ có trên báo cáo ngay khi số liệu đồng bộ về Server đầy đủ, giúp công ty hạn chế các rủi ro về quản lý tiền tạm ứng nhân viên mua hàng

4/ Tính năng cao cấp - Báo cáo web - Xem trên Thiết bị di động

+ Công ty – Nhà cung cấp xem được tiến độ tiếp nhập xuất hàng theo thời gian thực: hàng đã cân, số lượng và giá mua, phát sinh công nợ, báo cáo mua bán hàng theo từng ngày. Hình ảnh số lượng và bối cảnh tại mỗi thời điểm thu mua

+ Công ty giám sát được các lô hàng mua, bán, hàng đem đi gia công, đã nhập kho, xuất bán hàng, hàng tồn kho, lãi lỗ theo từng lô hàng.

+ Báo cáo công nợ khách hàng, nhà cung cấp, tổng hợp doang thu, chi phí, lãi lỗ theo từng lô hàng, tổng hợp theo tháng, quý, năm.

=> Tính năng xem báo cáo trên web, phần mềm sẽ cấp user riêng và phân quyền sử dụng cho từng người dùng , phù hợp với báo cáo cần xem của người dùng đó.

Xem thêm: Phần Mềm Quản Lý Thu Mua Nông Sản 

 

Giá 0đ Mua ngay