HỖ TRỢ - BẢO HÀNH

HỖ TRỢ - BẢO HÀNH

Loại tin: Hỗ trợ khách hàng

Sau thời hạn bảo hành miễn phí 12 tháng, TTV và khách hàng cùng nhau thỏa thuận và ký kết các hợp đồng bảo trì sản phẩm. Các nhân viên của TTV luôn sẵn sàng hỗ trợ và giải quyết mọi khó khăn của khách hàng qua điện thoại, zalo, qua thư điện tử, fax hoặc trực tiếp tại trụ sở của khách hàng.

  TTV có riêng hệ thống thông tin lưu trữ các vấn đề vướng mắc thường gặp và cách thức giải quyết nhằm hỗ trợ cho khách hàng một cách nhanh nhất.

  Dịch vụ hỗ trợ bảo hành, bảo trì bao gồm các công việc sau:

1. Bảo hành sản phẩm

- Công tác bảo hành sản phẩm được thực hiện khi sản phẩm phần mềm đã cung cấp cho khách hàng có vấn đề phát sinh gây ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

- Quá trình bảo hành có thể được thực hiện qua điện thoại, internet, qua email, phần mềm truy cập từ xa hoặc trực tiếp tại khách hàng.

- Thông thường các yêu cầu bảo hành của khách hàng được thực hiện trong ngày.

2. Hỗ trợ trong quá trình sử dụng

 Hỗ trợ sử dụng được thực hiện khi có các vấn đề phát sinh ảnh hưởng đến quá trình sử dụng sản phẩm và hoạt động của doanh nghiệp.

  Hỗ trợ sử dụng bao gồm các công việc như:

   - Tư vấn sử dụng

   - Tư vấn hỗ trợ sử dụng trên phần mềm khi có nghiệp vụ mới phát sinh tại doanh nghiệp…