Phần Mềm Quản Lý Thu Mua Xuất Bán Nông Sản Cafe, Tiêu

Phần Mềm Quản Lý Thu Mua Xuất Bán Nông Sản Cafe, Tiêu

Mã sản phẩm: pm-quan-ly-mua-ban-cafe-tieu
Xuất xứ:

Tình trạng: Còn hàng

Giá: 0đ

Số lượng:

Hiện nay quản lý việc thu mua và bán các mặt hàng nông sản, đặc biệt là mặt hàng nông sản có giá trị lớn như Cafe, Tiêu còn quản lý sơ sài, nhiều mặt hạn chế cần giải quyết như: 

- Số liệu ghi nhận mua bán hằng ngày từ lúc cân đến lúc giao hàng thực tế còn ghi sổ, chép tay không kế thừa số liệu, sai số trong tính toán là điều khó tránh khỏi.

- Khó khăn kiểm soát lượng hàng giao thừa, giao thiếu so với hợp đồng mua, bán chốt, khó đối chiếu để tính toán công nợ hàng

- Quản lý số lượng và loại hàng tồn kho thiếu chính xác 

Vì thế, việc ứng dụng công nghệ vào quản lý để tối ưu thời gian, chi phí, lưu trữ - tìm kiếm và bảo mật dữ liệu an toàn là rất cần thiết. Phần mềm quản lý thu mua cafe, tiêu ra đời để giải quyết những khó khăn trên và đáp ứng đúng quy trình kinh doanh hiện nay

Phần mềm Quản Lý Thu Mua Xuất Bán Café, Tiêu - TTV_STORE22_CAFE

+ Quản lý qui trình Mua hàng : mua hàng chốt - hàng cân - hàng gửi, chốt số lượng, đơn giá mua, lên ngay công nợ phải trả nhà vườn/ đại lý

+ Nhập Kho hàng – KẾT NỐI CÂN ĐIỆN TỬ: nhập số lượng giao từ mua chốt trước đó, tính số lượng trừ dần còn lại theo lô mua chốt. Nhập hàng đã được tính số kg quy chuẩn.

+ Quản lý qui trình Bán Hàng: bán thẳng, bán chốt giá tiền và chưa giao số lượng, xuất gửi hàng, xuất gia công


1.Quản Lý Mua Hàng + Tích Hợp Cân Điện Tử

2.Quản Lý Hàng Nhập Kho – Phiếu nhập kho hàng

3.Xuất kho hàng

4.Quản lý bán hàng

5.Quản lý Hàng Tồn kho

6.Quản lý công nợ, doanh thu


1.Quản Lý Mua Hàng + Tích Hợp Cân Điện Tử

1.1.Phiếu cân điện tử

- Cân điện tử được kết nối với máy tính có phần mềm quản lý thu mua xuất bán cafe, tiêu TTV qua cổng ComSR232 hoặc USB để lấy số liệu trực tiếp từ cân điện tử vào phiếu cân, người dùng chỉ cần quét mã vạch hàng hóa, nhà cung cấp, cân truyền số liệu => Để tạo thành 1 phiếu cân hàng.

- Trên phiếu cân có khai báo các Tham số phụ : trọng lượng xe, số bao bì, độ ẩm, số lượng mẫu, tạp chất, để trừ và tính ra Số lượng hàng quy chuẩn.

- Số liệu phiếu cân sẽ được lấy lên Phiếu mua hàng, phiếu nhập kho, xuất kho nếu cần.

1.2.Phiếu mua hàng Café, Tiêu

Các loại nhập mua hàng: Loại 1 = Nhập mua Thẳng ; Loại 2 = Nhập mua Chốt ; Loại 3 = Nhập mua Hàng Gửi.

Số liệu cân sẽ được lấy từ phiếu cân nguyên liệu hoặc nhập tay vào phần mềm quản lý kinh doanh cafe, tiêu. Áp giá cho từng phiếu mua để ghi nhận công nợ cho nhà cung cấp (nông dân).

Các báo cáo mua hàng:

- Bảng kê phiếu nhập chi tiết / Bảng kê mua hàng tổng hợp

- Tổng hợp mua hàng theo vật tư, theo giá, theo nhà cung cấp, nhóm vật tư

- Báo cáo Công Nợ Số Lượng Hàng Mua Chốt, theo từng lô hàng: số lượng và giá tiền mua chốt, ngày và số lượng đã giao theo lô hàng, số tiền đã ứng của lô hàng, số lượng còn lại theo lô hàng mua chốt.     

2.Quản Lý Hàng Nhập Kho – Phiếu nhập kho hàng

Mục đích: Quản lý số lượng hàng nhập kho theo từng đợt giao cho hóa đơn hàng mua chốt; nhập kho hàng gửi; nhập kho hàng gia công, nhập khác (công cụ dụng cụ,..),…

-  Nhập kho hàng mua chốt cho từng đợt theo phiếu mua hàng chốt.

+ Lấy số liệu từ phiếu cân (nếu có) hoặc nhập tay,
+ Lấy giá tiền, số lô từ phiếu mua chốt
+ Phiếu ghi số lượng nhập vô kho, không tính tiền công nợ (tiền hàng đã tính trong phiếu mua chốt).

 => Phần mềm tự tạo Phiếu Nhập Kho Hàng Gửi khi Số lượng hàng Chốt Nhỏ Hơn Số lượng khách hàng đem lại Đại lý.
- Nhập kho hàng gửi, nhập kho hàng gia công giúp ghi nhận số lượng không phát sinh tiền -> lấy thông tin mã hàng, số lượng từ đầu cân điện tử hoặc nhập tay;

3.Xuất kho hàng

Mục đích: Quản lý số lượng hàng bán chốt theo hợp đồng bán được giao theo từng đợt, xuất kho hàng gửi, hàng gia công, xuất khác (xuất công cụ dụng cụ),…

- Xuất Kho - Hàng BÁN CHỐT

+ Lấy số liệu từ phiếu cân (nếu có) hoặc nhập tay

+ Lấy giá tiền, số lô từ phiếu bán chốt

+ Phiếu ghi số lượng xuất kho, không tính tiền công nợ (tiền hàng đã tính trong phiếu bán chốt).

- Xuất kho hàng Gửi, xuất hàng Gia Công: ghi nhận số lượng xuất, không phát sinh tiền -> lấy thông tin mã hàng, số lượng từ đầu cân điện tử hoặc nhập tay;

4.Quản lý bán hàng

Phần mềm quản lý thu mua xuất bán Cafe, Tiêu giúp quản lý bán hàng theo: Xuất bán Thẳng và Xuất bán hàng Chốt.

- Phiếu Bán Hàng – THẲNG: bán hàng bình thường, tính tiền công nợ mua, xuất kho số lượng ngay -> nhập tay.

- Phiếu Bán Hàng – CHỐT: hai bên chốt số lượng và giá tại thời điểm bán, tính tiền công nợ và hẹn giao hàng sau, khi giao hàng bên bán làm phiếu xuất kho số lượng (mục 3).

=> lấy mã hàng, số lượng từ phiếu cân điện tử hoặc nhập tay.

Quản lý hàng hóa bị trả lại: lấy thông tin từ phiếu nhập bán trước đó và tính lại giá vốn hàng bán.

Các báo cáo đặc thù:

- Sổ chi tiết bán hàng / Tổng hợp doanh số bán hàng

- Tổng hợp hàng bán theo giá, khách hàng, nhóm KH, vật tư, nhóm vật tư

- Báo cáo Công Nợ Số Lượng Hàng Bán Chốt, theo từng lô hàng: số lượng và giá tiền bán chốt, ngày và  số lượng đã giao, số tiền đã ứng, số lượng còn lại theo lô hàng.

5.Quản lý Hàng Tồn kho

- Bảng kê và tổng hợp nhập hàng, tách các loại nhập mua thẳng, mua chốt, nhập gửi kho, gia công,..

- Bảng kê và tổng hợp xuất hàng,tách các loại xuất bán thẳng, bán chốt, xuất gửi kho, gia công,…

- Báo cáo chi tiết mặt hàng, khách hàng, nhà cung cấp, số lượng kg, bao, lô hàng.

- Báo cáo nhập xuất tồn kho: kho CTy, kho Gửi, kho Gia Công

- Báo cáo tồn kho hàng gửi theo khách hàng, lô hàng

6.Quản lý công nợ, doanh thu

Dùng để thu tiền từ khách hàng hoặc thanh toán tiền hàng cho nhà cung cấp. Thu/ chi các khoản tạm ứng, chi phí doanh nghiệp.

Theo dõi luân chuyển dòng tiền, báo cáo sổ quỹ, sổ ngân hàng.

Các báo cáo: sổ quỹ tiền mặt/tiền gửi ngân hàng, sổ chi tiết công nợ 1 khách hàng/ nhiều khách hàng, bảng kê chi tiết công nợ theo hóa đơn mua bán…

Đặc biệt: Phần mềm quản lý Thu mua Xuất bán Cafe, Tiêu TTV còn mở rộng chỉnh sửa theo yêu cầu (nếu có).

Một số tính năng nâng cao của phần mềm quản lý Thu mua, Xuất bán Cafe - Tiêu:

  • Hệ thống báo cáo quản trị e – Report: chương trình tự gửi email cho lãnh đạo các báo cáo quản trị (tiền mặt, công nợ, tồn kho…) theo lịch định sẵn.
  • Hệ thống cảnh báo sớm: công nợ vượt mức, tồn kho trên hoặc dưới mức cho phép.
  • Nhập số liệu và xem báo cáo trên máy tính, Smartphone, Tablet bán hàng, theo dõi tức thời tình hình kinh doanh, Thu tiền, Công nợ khách hàng, Doanh thu, Chi phí.

Với kinh nghiệm hơn 16 năm phát triển phần mềm quản lý, TTV đã nhanh chóng phát triển Hệ thống phần mềm quản lý Thu mua Xuất bán Cafe, Tiêu TTV_STORE22_CAFE chuyên dùng cho Các Công Ty Thu Mua Nông Sản Café, Tiêu, với các Đặc Thù Trong Qui Trình Mua Hàng, Bán Hàng, quản lý hàng giao nhận theo đúng Thực Tế Kinh Doanh hiện nay, hoàn toàn đáp ứng nhu cầu của DN.

____________________________________________

Thông tin liên hệ tư vấn và xem demo chương trình:

Công ty TNHH Phần mềm Tri Thức Việt

🏢 82 Lê Trung Nghĩa, P.12, Quận Tân Bình, Tp.HCM

☎Hotline: 028 3842 6698

💌 Di Động (Zalo): 0934 076 036 - 0938 096 036

💌 Email: Trithucviet1@yahoo.com 

Giá 0đ Mua ngay