Ngăn chặn gian lận khi sử dụng hóa đơn điện tử

Ngăn chặn gian lận khi sử dụng hóa đơn điện tử

Loại tin: Kiến Thức

Ngăn chặn gian lận khi sử dụng hóa đơn

Tăng cường rà soát và kiểm tra hóa đơn để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý hóa đơn điện tử - Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành đã ký và ban hành ngày 11/04/2023 Chỉ thị số 01/CT-TCT nhằm ngăn chặn gian lận trong việc sử dụng hóa đơn với nhiều biện pháp quyết liệt.

Cụ thể, Tổng cục Thuế yêu cầu thủ trưởng cơ quan thuế các cấp triển khai tập hợp các hành vi vi phạm về hóa đơn được phát hiện qua công tác quản lý thuế, từ đó tổ chức trao đổi, tổng kết kinh nghiệm giữa các đơn vị. Trên cơ sở đó, các đơn vị bàn biện pháp xử lý thống nhất đối với những hành vi vi phạm mới, tinh vi, phức tạp để phổ biến trong toàn ngành.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế các cấp sẽ tổ chức tháng cao điểm thực hiện phòng, chống các tổ chức, cá nhân mua, bán, sử dụng hóa đơn không hợp pháp, gian lận hoàn thuế.

Nội dung chính chỉ thị 01/CT-TCT

Giám sát người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro

Dựa trên cơ sở bộ chỉ tiêu đánh giá, cơ quan thuế các cấp xác định các đối tượng nộp thuế có dấu hiệu rủi ro cao như: nộp thuế thấp hơn nhiều lần so với mức trung bình ngành nghề kinh doanh, tăng đột biến về doanh thu, không có tài sản, sử dụng số lượng lớn hóa đơn,…

Nhằm nâng cao hiệu quả, Tổng cục thuế yêu cầu Thủ Trưởng cơ quan Thuế các cấp triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

1.Tập hợp các hành vi vi phạm về hóa đơn qua công tác quản lý thuế, công tác thanh tra, kiểm tra tại địa bàn, công tác điều tra của cơ quan Công an, qua các phương tiện thông tin đại chúng từ đó tổ chức trao đổi, tổng kết giữa các phòng, ban, bộ phận thanh tra trong toàn Cục Thuế để bàn bạc biện pháp xử lý thống nhất đối với các hành vi vi phạm mới, tinh vi, phức tạp.

2.Cơ quan thuế sẽ tổ chức thanh tra, kiểm tra đột xuất tại trụ sở người nộp thuế theo chuyên đề chống gian lận về hóa đơn đối với các trường hợp người nộp thuế không giải trình, chứng minh được số thuế đã khai.

Công tác quản lý tại địa phương, Cục Thuế triển khai, giao nhiệm vụ phòng chống gian lận hoàn thuế, mua bán trái phép hóa đơn, thực hiện rà soát, kiểm tra hóa đơn tới từng công chức, từng đội quản lý người nộp thuế và gắn với công tác thi đua, khen thưởng:

Trên cơ sở bộ chỉ số tiêu chí đánh giá, xác định người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro trong quản lý và sử dụng hóa đơn ban hành tại Quyết định số 78/QĐ-TCT ngày 02/02/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Cục Thuế thực hiện lập danh sách người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro, thực hiện việc rà soát, đối chiếu với thực tế quản lý thuế tại địa phương, tập trung vào những người nộp thuế có rủi ro cao như: nộp thuế thấp hơn nhiều lần so với mức trung bình ngành nghề kinh doanh, tăng đột biến về doanh thu, không có tài sản, sử dụng số lượng lớn hóa đơn,... để đưa vào danh sách người nộp thuế phải thực hiện giám sát trọng điểm theo nội dung: Xác minh thực tế hoạt động của người nộp thuế; Kiểm tra tại cơ quan Thuế.

Trong trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về thuế, về hóa đơn, cơ quan thuế sẽ xử lý hoặc củng cố hồ sơ, chuyển cơ quan công an để xử lý theo quy định, đồng thời thông báo đến cơ quan thuế liên quan và tiến hành nhập toàn bộ thông tin lên ứng dụng xác minh hóa đơn theo quy định.

3.Công tác xác minh hóa đơn là một nhiệm vụ của cơ quan Thuế các cấp. Yêu cầu Cục Thuế phải tăng cường triển khai theo hướng dẫn tại Công văn số 702/TCT-CNTT ngày 11/03/2022 của Tổng cục Thuế về triển khai Ứng dụng hỗ trợ theo dõi kết quả xác minh hóa đơn tại cơ quan Thuế đảm bảo nội dung xác minh theo đề nghị. Phải chịu trách nhiệm đối với kết quả xác minh, trả lời xác minh hóa đơn đảm bảo kịp thời và đúng thời hạn.

Thanh tra, rà soát bán hóa đơn điện tử trên nền tảng mạng xã hội

4.Yêu cầu cơ quan thuế các cấp tăng cường công tác rà soát hóa đơn, đánh giá rủi ro để xây dựng kế hoạch và thực hiện thanh tra, kiểm tra, tránh tình trạng bỏ sót các doanh nghiệp có rủi ro hoặc nhiều năm chưa được thanh tra, kiểm tra.

Qua công tác quản lý thuế, các đơn vị nắm bắt những những người nộp thuế có dấu hiệu kinh doanh, khai thuế không lành mạnh, hàng hóa nhập kho không có hóa đơn, chứng từ, doanh thu bán thấp so với chi phí phát sinh để kiểm tra doanh thu kê khai thuế, kiểm tra hóa đơn, chứng từ.

Thêm vào đó, cơ quan thuế các cấp sẽ rà soát các thông tin có nội dung rao bán hóa đơn điện tử không hợp pháp tại các nền tảng không gian mạng (facebook, website, zalo,...). Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về thuế, về hóa đơn cơ quan thuế sẽ có biện pháp giải quyết hoặc củng cố hồ sơ, chuyển cơ quan Công an để xử lý theo quy định.

Xử lý nghiêm công chức thiếu trách nhiễm, lơ là, tiếp tay mau bán hóa đơn điện tử

5.Thủ trưởng cơ quan thuế cũng nhấn mạnh đến công tác tăng cường công tác quản lý cán bộ. Cụ thể, các công chức thiếu trách nhiệm, lơ là, bỏ sót công việc, kéo dài việc xử lý để trục lợi, gây phiền hà, khó khăn cho người nộp thuế hoặc tiếp tay cho người nộp thuế sẽ bị xử lý nghiêm.

6.Để thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ, ngành thuế khẳng định việc đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Nêu rõ xử lý trách nhiệm người đứng đầu theo đúng quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng đối với các chi cục trưởng (và tương đương), các đội trưởng đội thuế và các lãnh đạo có liên quan trong trường hợp để xảy ra vi phạm tại đơn vị do mình phụ trách, quản lý.

7.Các bộ phận chức năng của cơ quan Thuế tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đến người nộp thuế về các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý thuế và về các hành vi bị cấm trong lĩnh vực hóa đơn, chứng từ. Mỗi một công chức thuế là một kênh tuyên truyền đến người nộp thuế về việc nhận diện hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn không hợp pháp và chế tài xử lý đối với từng hành vi vi phạm,... để người nộp thuế tránh tham gia vào các giao dịch mua bán hóa đơn, tạo thói quen nhận hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ đối với người tiêu dùng. Phối hợp với các đơn vị truyền thông công khai thông tin tổ chức, cá nhân có hành vi mua, bán hóa đơn để tuyên truyền, góp phần cảnh báo, răn đe các đối tượng đã và đang có ý định vi phạm pháp luật về hóa đơn.

Các cơ quan Thuế có kế hoạch, phương án nguồn kinh phí hoạt động phục vụ kịp thời công tác quản lý thuế theo quy định pháp luật.

Tổng cục Thuế giao Ban Quản lý rủi ro phối hợp Cục công nghệ thông tin triển khai ngay hệ thống tự động đối chiếu dữ liệu trên Tờ khai thuế GTGT (Mẫu 01/GTGT) với dữ liệu mua vào, bán ra trên hệ thống hóa đơn điện tử tại các kê khai thuế nhằm phát hiện vi phạm.

Triển khai ứng dụng “Xây dựng và triển khai hệ thống ứng dụng phân tích dữ liệu và quản lý rủi ro” nhằm đưa ra giải pháp quản lý hóa đơn điện tử và sử dụng trí tuệ nhân tạo AI kịp thời phát hiện doanh nghiệp kinh doanh mua bán hóa đơn.

Giải pháp quản lý sử dụng hóa đơn điện tử an toàn, nhanh chóng

Trên đây là nội dung chỉ thị 01/CT-TCT đưa ra nhằm phòng chóng, ngăn chặn hành vi gian lận khi sử dụng hóa đơn điện tử. Qua nội dung bài viết hy vọng kế toán viên, doanh nghiệp có góc nhìn đúng hơn về việc sử dụng và phát hành hóa đơn điện tử.

Để tiết kiệm thời gian phát hành hóa đơn điện tử thì việc áp dụng phần mềm kế toán TTV Mas sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho quý doanh nghiệp:

  • Tích hợp phát hành hóa đơn ngay trên phần mềm;
  • Quản lý tình trạng hóa đơn: hóa đơn chưa phát hành, hóa đơn đã phát hành, hóa đơn điện tử điều chỉnh, hóa đơn điện tử thay thế, hóa đơn chiết khấu,…
  • Hỗ trợ kê khai thuế đầu ra, đầu vào lên phần mềm HTKK;

Xem thêm: Phần mềm kế toán TTV Mas

Nguồn: Hội tư vấn thuế VN