Phần Mềm Quản Trị Sản Xuất - Tính Giá Thành Thủy Hải Sản

Phần Mềm Quản Trị Sản Xuất - Tính Giá Thành Thủy Hải Sản

Loại tin: Xem Demo Chương Trình

Công ty Phần mềm Tri Thức Việt với nhiều năm kinh nghiệm cung cấp giải pháp phần mềm quản lý sản xuất. Chương trình phần mềm quản trị sản xuất - Tính giá thành với nhiều tính năng cao cấp quản lý tổng thể đến chi tiết Qui trình sản xuất dành cho các công ty thủy sản, nâng cao tầm quản lý cho doanh nghiệp Thủy Sản tại Việt Nam.

                                                                      TTV ERP Seafood

                               Giải pháp quản lý tổng thể DN chế biến thủy hải sản đông lạnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phân hệ 1: Quản lý Sản Xuất Chế Biến Thức Ăn Chăn Nuôi

Khảo sát và tư vấn phương án tính giá thành sản xuất thức ăn chăn nuôi

 • Doanh nghiệp chọn tính giá thành theo phương pháp định mức hoặc thực tế, tính theo lô hay sản xuất liên tục
 • Khai báo các Bảng định mức giá thành: định mức nguyên liệu chính cho thành phẩm, định mức tiền lương, định mức chi phí chung
 • Phân bổ chi phí nguyên liệu chính theo định mức, chi phí lương và chi phí chung theo bảng định mức khai báo hoặc theo tỉ lệ chi phí nguyên liệu chính
 • Tổng hợp chi phí và Tính giá thành cuối tháng
 • Báo cáo giá thành tháng. Tự động cập nhật giá thành vào phiếu nhập kho
 • Báo cáo so sánh giá thành định mức và chi phí thực tế
 • Xuất chuyển thành phẩm thức ăn qua làm nguyên liệu nuôi tôm, cá

Phân hệ 2: Quản lý Vùng Ao Nuôi Tôm, Cá

1. Quản lý từ khâu mua con giống tôm, cá, sản xuất tôm con, các chi phí thức ăn, chi phí nuôi

 • Theo dõi chi phí con giống thức ăn, thuốc, nhân công cho từng vùng nuôi, ao nuôi
 • Tổng hợp chi phí và báo cáo lũy kế chi phí theo từng ao nuôi, vùng nuôi

2. Tính giá thành sản xuất ao nuôi, theo từng vùng nuôi

 • So sánh chi phí và doanh thu, lãi lỗ theo từng vụ nuôi, vùng nuôi, ao nuôi
 • Thống kê so sánh lượng hao hụt con giống, vật giống từ lúc nuôi trồng đến khi thu hoạch
 • Kết chuyển chi phí và doanh thu theo từng ao, từng vùng nuôi riêng
 • Tính giá thành và áp giá theo từng ao riêng
 • Báo cáo giá thành theo yếu tố giá thành, tháng, quý
 • Phân tích giá thành theo yếu tố số lượng và chi phí

Phân hệ 3: Quản lý Thu Mua Nguyên Liệu Thủy Sản

Quản lý thu mua tôm, cá nguyên liệu, tôm bán thành phẩm

 • Xây dựng hệ thống mã nguyên liệu, mã thành phẩm theo chuẩn mực mới, dễ dàng theo dõi và lọc báo cáo nhanh nhất. Mã nguyên liệu tự thể hiện khi nhập liệu
 • Phiếu mua nguyên liệu theo bảng giá ngày, hoặc nhập trực tiếp giá vào phiếu
 • Bảng giá mua nguyên liệu được thiết kế theo đặc thù ngành thủy sản, thay đổi linh hoạt theo ngày, cho từng khách hàng, kèm mức hỗ trợ giá
 • Phiếu nguyên liệu chỉ nhập số lượng bán thành phẩm, chương trình tự qui ra số lượng nguyên con để kê hóa đơn.
 • Báo cáo tổng  hợp mua nguyên liệu theo size, theo nhóm tôm, theo khách hàng
 • Báo cáo so sánh tình hình mua nguyên liệu theo tuần, tháng, qúy, năm
 • Hỗ trợ kê thuế đầu vào tự động, tự tính tiền thuế và tách ra hóa đơn thuế theo ngày

Phân hệ 4: Quản lý Sản Xuất Chế Biến Thủy Sản Đông Lạnh

Quản lý quy trình sản xuất chế biến: từ mua nguyên liệu -> sơ chế ra Bán thành phẩm (BTP)-> chế biến ra Thành phẩm đông lạnh -> Nhập kho

 • Nhập số liệu trực tiếp từ phân xưởng tất cả quy trình sản xuất khép kín từ khâu mua nguyên liệu đến khi sản xuất và nhập kho thành phẩm
 • Phiếu nhập bán thành phẩm sơ chế từ nguyên liệu mua vào, hỗ trợ mua nguyên liệu theo bảng giá ngày, trợ giá nguyên liệu theo kg hoặc doanh số
 • Phiếu mua nguyên liệu hỗ trợ mua dạng nguyên con hoặc bán thành phẩm, chương trình tự qui đổi về nguyên liệu để kê trên hóa đơn mua hàng
 • Báo cáo so sánh tình hình mua nguyên liệu theo tuần, tháng, quý, năm
 • Hỗ trợ kê thuế đầu vào tự động, tự tính tiền thuế và tách ra hóa đơn thuế theo ngày hoặc từng list hàng
 • Báo cáo tổng hợp mua nguyên liệu theo size, ngày, loại, theo khách hàng
 • So sánh tỉ lệ hao hụt chế biến bán thành phẩm từ nguyên liệu
 • Theo dõi tỉ lệ hao hụt từ số lượng Bán thành phẩm ra thành phẩm
 • Theo dõi đối chiếu số lượng thành phẩm xếp hộp và nhập kho thành phẩm
 • Quản lý tồn kho chi tiết theo kiện, bọc lẻ, kg, quy cách đóng gói, theo bao bì
 • Quản lý kho lạnh theo sơ đồ kho thực tế, theo tầng, kệ, pallet

Phân Hệ 5 : Tính Giá Thành Sản Xuất Thành Phẩm Thủy Sản

Phần mềm quản trị sản xuất TTV chuyên Tính giá thành thành phẩm thủy sản

Chuyên Tư Vấn cách làm sổ sách, chuẩn bị mẫu biểu báo cáo phục vụ vụ kiện chống bán phá giá Tôm cá vào thị trường Mỹ, Châu Âu.

 • Tính giá thành theo 2 phương pháp đã được chấp nhận của nhiều công ty kiểm toán trong nước và nước ngoài, theo yêu cầu số liệu của luật sư Mỹ

A.Tính giá thành theo phương pháp chi phí nguyên liệu xuất thực tế

+ Tính chi phí NL đích danh từ Btp ra TP của từng tổ sản xuất (hấp, PD, Pto….)

+ Tính giá thành sản xuất tháng = CP thực tế + CP lương định mức + CP Chung phân bổ

B.Tính giá thành theo phương pháp định mức chi phí nguyên liệu xuất thực tế

+ Khai báo bảng định mức chế biến và tỉ lệ hao hụt từ Btp ra Tp

+ Tính giá thành sx tháng = CP NL định mức + CP lương định mức + CP chung phân bổ

C. Tư vấn chuẩn bị số liệu kế toán để phục vụ vụ kiện tôm, cá vào thị trường Mỹ

+ Cung cấp mẫu biểu đúng form C, D theo yêu cầu luật sư Mỹ nộp cho Bộ TM Mỹ (DOC)

+ Phương pháp tính giá thành sx, giá tp tái chế, định mức NL, giờ công lao động, định mức số lượng bao bì, hóa chất, điện, nước, dầu tham gia giá thành.

Phân hệ 6: Quản lý Kho Lạnh Chuyên Ngành Thủy Sản

Quản lý sơ đồ kho theo vị trí, theo tầng, kệ, pallet

 • Giao diện sơ đồ kho phần mềm theo thực tế sơ đồ kho
 • Kiểm tra tồn kho và in nhãn vị trí chất hàng ngay trong phiếu nhập xuất thành phẩm
 • Phiếu nhập và xuất hỗ trợ chọn vị trí theo sơ đồ kho
 • Báo cáo tồn kho theo sơ đồ kho, chi tiết từng mặt hàng theo vị trí
 • Cảnh báo lượng hàng từng vị trí theo cấp độ đầy, bình thường, ô trống
 • Hỗ trợ điều chuyển vị trí hàng khi bốc dỡ một cách thuận tiện và nhanh nhất
 • Báo cáo lượng hàng gửi kho theo khách hàng, chi tiết từng mặt hàng
 • Kế toán khấu hao tài sản cố định – phân bổ chi phí công cụ dụng cụ
 • Tính phí lưu kho từng khách hàng theo từng ngày, tháng
 • Phiếu nhập hỗ trợ kiểm kê kho, báo cáo chênh lệch tồn thực tế và sổ sách
 • Báo cáo tổng hợp nhập kho, xuất kho, nhập xuất tồn theo mặt hàng và theo khách hàng gửi kho

Phân hệ 7: Quản lý Tài Chính Kế Toán Chuyên Ngành Thủy Sản

Quản lý các phân hệ tài chính kế toán chuyên ngành thủy sản

 • Quản lý hệ thống và phân quyền sử dụng
 • Kế toán tổng hợp – sổ sách kế toán theo Nhật ký chung, Chứng từ ghi sổ, NKCT
 • Kế toán tiền mặt – ngân hàng – tính chênh lệch tỷ giá ngoại tệ tự động
 • Kế toán bán hàng, xuất khẩu và báo cáo công nợ phải thu
 • Kế toán mua hàng, nhập khẩu và báo cáo công nợ phải trả
 • Kế toán hàng tồn kho: nhập xuất nội bộ thành phẩm, chuyển kho, tái chế
 • Kế toán phân tích chi phí và Tính giá thành thủy sản
 • Kế toán khấu hao tài sản cố định – phân bổ chi phí công cụ dụng cụ
 • Báo cáo thuế tháng
 • Báo cáo tài chính tháng, quí, năm
 • Hệ thống các báo cáo quản trị: báo cáo nhanh theo tuần, gửi email báo nợ, phân tích biến động doanh thu chi phí, đồ thị doanh số, lợi nhuận.

Phân hệ 8: Quản lý Sản Xuất Theo Đơn Hàng, Hợp Đồng, Lệnh SX

Quản lý sản xuất hàng cho từng đơn hàng, theo hợp đồng Quản lý lệnh sản xuất hàng

 • Theo dõi tiến độ hợp đồng:  thông tin khách hàng, mặt hàng, qui cách đóng gói
 • Lập đơn hàng cho các hợp đồng, phân bổ mặt hàng cho từng nhà máy
 • Lập lệnh sản xuất, mặt hàng, qui trình sản xuất, qui cách đóng gói
 • Theo dõi mua nguyên liệu để sản xuất thành phẩm theo đơn hàng, lệnh sản xuất
 • Báo cáo lượng hàng thừa thiếu theo lệnh sản xuất, đơn hàng
 • Báo cáo nhập kho, điều chuyển kho, gom hàng cho từng đơn hàng
 • Theo dõi đóng hàng, đóng kiện, xuất hàng theo đơn hàng, hợp đồng
 • Đóng, điều chuyển, hủy đơn hàng, lệnh sản xuất
 • Tổng hợp mặt hàng nhập xuất theo đơn hàng, lệnh sản xuất

Phân hệ 9: Quản lý Nhân Sự - Tính lương sản xuất ngành thủy sản

Quản Lý Nhân Sự

 • Quản lý thông tin nhân viên, hồ sơ cá nhân, bằng cấp, gia đình, học vấn
 • Sơ đồ tổ chức nhân sự, chức vụ, phụ cấp, chế độ phúc lợi
 • Quản lý hợp đồng, thông tin hợp đồng lao động, tình trạng thời hạn hợp đồng, chính thức và thời vụ
 • Bảo hiểm xã hội, y tế, công đoàn
 • Theo dõi khám sức khỏe năm, nghỉ phép
 • Quá trình khen thưởng, kỷ luật
 • Theo dõi hồ sơ tuyển dụng, kết quả tuyển dụng
 • Báo cáo nhanh cơ cấu nhân sự, giới tính, trình độ, học vấn, độ tuổi
 • Báo cáo thay đổi biến động nhân sự, dự báo sử dụng nhân sự
 • Quản lý linh động thay đổi hệ số lương, mức đóng bảo hiểm theo ngày, tháng

Chấm Công - Tính Lương Nhân Viên Văn Phòng và Sản Xuất

 • Chấm công bằng máy: đọc số liệu từ máy chấm công (thẻ từ, mã vạch)
 • Chấm công hàng ngày trong phần mềm TTV hoặc đọc từ file excel
 • Bảng kê chấm công ngày, tổng hợp các loại công theo từng nhân viên, phòng ban
 • Tính lương khoán tháng: tính lương khoán theo công thực tế và phụ cấp
 • Tính lương trực tiếp sản xuất: Lương sản phẩm, lương theo quỹ lương, lương hệ số
 • Lương sản phẩm: tính theo bảng kê năng suất sản phẩm và đơn giá sản phẩm
 • Lương theo quỹ lương: Tính tổng quỹ lương và phân bổ theo số công ngày
 • Lương theo hệ số: Tính tổng quỹ lương bộ phận và nhân hệ số từng nhân viên
 • Báo cáo chi tiết lương sản phẩm từng nhân viên, từng công đoạn
 • Báo cáo lương tổng hợp theo tổ, bộ phận, phòng ban
 • Tự tính các khoản trích theo lương, lương chính, phụ cấp, trừ tạm ứng, thực lãnh

Xem thêm: Phần mềm quản lý kho theo vị trí