PHẦN MỀM TÀI CHÍNH KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT

PHẦN MỀM TÀI CHÍNH KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT

Loại tin: Xem Demo Chương Trình

- Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ quản trị tài chính - kế toán theo đúng thông tư 133/2016/TT-BTC và 200/2014/TT-BTC

- Dễ dàng sử dụng và truy xuất dữ liệu

- Phát hành hóa đơn điện tử trực tiếp trên hệ thống phần mềm

I. TIỆN ÍCH NỔI BẬT

   - Phân quyền: tính năng thêm mới, sửa, xóa phiếu, xem báo cáo, khóa số liệu, khóa thời gian in báo cáo, nhật  ký  người sử  dụng chương trình, kiểm tra người  dùng online, khóa thời gian đăng nhập.

   - Khai báo linh động: khai báo hạch toán các phiếu tự động, khai báo các cột nhập liệu, tự khai báo lấy các mã dùng chung xuống dòng, lọc mã danh mục nhanh nhất, tính toán trên dòng nhập liệu, thay đổi tên các cột phiếu, tên cột báo cáo, tựa đề báo cáo theo ý thích.

   - Lọc nhanh và đầy đủ: lọc nhanh tất cả các cột ngay trên phiếu nhập, cột trong báo cáo

   - Quản lý chuyên sâu: tự tăng số chứng từ theo nhóm, phân loại nhóm loại phiếu, kiểm tra các chứng từ hạch toán sai so với khai báo, cảnh báo phiếu xuất âm, định mức công nợ, phân tích doanh số, tồn kho, tăng trưởng trên đồ thị cột, tròn 3D, so sánh số ps nhiều kỳ, tháng, quí, năm.

II. TÍNH NĂNG CHUYÊN SÂU

Bao gồm 12 phân hệ tính năng

   1. Hệ thống, phân quyền: phân quyền sử dụng theo đúng công việc kế toán viên một cách khoa học, phân quyền chi tiết nhập liệu và xem báo cáo quản trị <Chi tiết >

   2. Kế toán Tổng hợpđầy đủ sổ sách kế toán theo hình thức Nhật Ký Chung hoặc hình thức Chứng Từ Ghi Sổ, các bút toán phân bổ và kết chuyển tự động cuối kỳ <Chi tiết >

   3. Kế toán tiền mặt, ngân hàng: phiếu thu, phiếu chi, Ủy nhiệm chi, thanh toán công nợ, tạm ứng, thanh toán theo hóa đơn, theo dõi khế ước, tính tiền lại khế ước, tự khai báo khoản mục phí và theo dõi phát sinh theo khoản mục phí, theo dõi chi phí theo công trình, phòng ban  <Chi tiết >

   4. Kế toán mua hàng: mua hàng theo phiếu đề xuất mua, theo dõi công nợ theo KH, chi tiết từng hóa đơn. Quản lý mức chiết khấu mua hàng theo vật tư, nhân viên KD, khách hàng <Chi tiết >

   5. Kế toán bán hàng: lập hóa đơn bán hàng và tự in hóa đơn theo mẫu công ty, đồ thị báo cáo số lượng và doanh số bán hàng theo ngày, tháng, quý, năm, báo cáo công nợ theo hạn thanh toán từng hóa đơn, tính hoa hồng doanh số nhân viên KD, công nợ cho NVKD <Chi tiết >

   6. Kế toán kho hàng: nhập xuất kho sản xuất, điều chuyển kho, tự động tính giá xuất kho, cảnh báo hàng tồn kho tối thiểu, tối đa, chức năng nhập xuất theo lô hàng, hạn sử dụng, tồn theo quy cách đóng gói, nhiều đơn vị tính <Chi tiết >

   7. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản xuất: xác định các yếu tố giá thành, khai báo định mức sản xuất nguyên liệu, tiền lương, tập hợp và tính giá thành cuối tháng, tự động cập nhật giá nhập TP trong tháng. Tính kế hoạch sử dụng NVL theo lệnh sản xuất, báo cáo thừa thiếu hàng theo Lsx.

   8Tài sản cố định - Công cụ dụng cụ: cập nhật thông tin tài sản, theo dõi tình hình tăng, giảm tài sản, tự động tính khấu hao TSCĐ cuối kỳ và phân bổ chi phí khấu hao TSCĐ <Chi tiết >

   9. Báo cáo thuế: luôn cập nhật các thay đổi mới nhất của BTC. Chương trình hỗ trợ xuất báo cáo trực tiếp qua phần mềm Tax online, và tất cả các báo cáo có thể xuất ra được excel trong trường hợp cần thiết <Chi tiết >

   10. Phát hành hóa đơn điện tử: chương trình tích hợp số liệu trực tiếp từ hệ thống phần mềm kế toán TTV sang hệ thống phát hành hóa đơn điện tử Viettel <Chi tiết >

   11. Báo cáo tài chính: theo Thông Tư 200/2014/TT-BTC hoặc Thông Tư 133/2016/TT-BTC <Chi tiết >

   12. Hệ thống báo cáo quản trị, phân tích tài chính doanh nghiệp: theo tình hình số liệu thực tế: phân tích biến động quy mô và cơ cấu tài sản, nguồn vốn, tỷ suất đầu tư, khả năng thanh toán, hiệu quả sử dụng vốn. Báo cáo theo đặc thù từng ngành sản xuất: báo cáo công trình xây dựng, báo cáo đặc thù cho công ty sản xuất thức ăn gia súc, chế biến hàng nông sản, đặc thù chuyên ngành chế biến thủy hải sản đông lạnh, báo cáo tổng hợp toàn hệ thống của DN phân phối hàng tiêu dùng..

Xem Video Demo   Chi Tiết>>