Phân hệ BC Tài Chính - MAS

Phân hệ BC Tài Chính - MAS

Mã sản phẩm: phan-he-tai-chinh-mas
Xuất xứ:

Tình trạng: Còn hàng

Giá: 0đ

Số lượng:

BÁO CÁO TÀI CHÍNH – TTV ACCOUNTING 2020.NET

Báo cáo tài chính

  - Bảng cân đối kế toán

  - Báo cáo kết quản hoạt động sản xuất kinh doanh

  - Báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước

  - Báo cáo thuế GTGT được khấu trừ, hoàn lại, miễn giảm.

  - Báo cáo dòng tiền tệ.

  - Thuyết minh báo cáo tài chính.

                                                                     Bảng cân đối phát sinh các tài khoản

                                                                               Bảng cân đối kế toán

                                                Báo cáo Kết qủa hoạt động sản xuất kinh doanh

Giá 0đ Mua ngay