Phân Hệ Bán Hàng - MAS

Phân Hệ Bán Hàng - MAS

Mã sản phẩm: phan-he-ban-hang-mas
Xuất xứ:

Tình trạng: Còn hàng

Giá: 0đ

Số lượng:

PHÂN HỆ KẾ TOÁN BÁN HÀNG – TTV ACCOUNTING 2020.NET

1. Cập nhật số liệu

   - Đơn đặt hàng, yêu cầu báo giá.

   - Yêu cầu báo giá.

   - Duyệt báo giá.

   - Hóa đơn bán hàng.

   - In hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn đặc thù ngay trong chương trình.

   - Hóa đơn giảm giá.

   - Chứng từ phải thu khác.

   - Phân bổ tiền hàng cho các hóa đơn.

                                                                Phiếu “Hóa đơn bán hàng”

2. Báo cáo bán hàng

   - Bảng kê đơn đặt hàng.

   - Bảng kê yêu cầu báo giá.

   - Bảng kê giá được duyệt.

   - Bảng kê hóa đơn bán hàng.

   - Báo cáo tổng hợp bán hàng.

   - Phân tích số lượng và doanh thu theo nhiều chiều, nhiều kỳ, năm.

                                                           Báo cáo “Bán hàng nhóm theo 2 chỉ tiêu”

3. Báo cáo công nợ khách hàng

   - Sổ chi tiết công nợ.

   - Sổ chi tiết công nợ xem nhiều khách hàng.

   - Bảng cân đối phát sinh công nợ của 1 tài khoản.

   - Bảng tổng hợp số dư công nợ cuối kỳ.

   - Bảng cân đối phát sinh các tài khoản công nợ.

4. Báo cáo công nợ khách hàng theo hóa đơn – tuổi nợ

   - Báo cáo công nợ hóa đơn.

   - Bảng kê công nợ phải thu theo hóa đơn.

   - Bảng kê chi tiết thu tiền của các hóa đơn.

   - Báo cáo thanh toán hóa đơn đúng/trễ hạn 10-30-60-90 ngày.

                                                      Bảng kê “Chi tiết tiền phải thu theo hóa đơn”

5. Quản lý công nợ khách hàng, bán hàng theo đơn hàng – hợp đồng

   - Bảng kê chứng từ theo đơn hàng.

   - Sổ chi tiết hợp đồng, đơn hàng.

   - Tổng hợp số phát sinh theo hợp đồng.

   - Báo cáo lỗ lãi theo hợp đồng, đơn hàng…

6. Báo cáo hoa hồng cho nhân viên kinh doanh

   - Tổng hợp doanh số bán hàng cho NVKD.

   - Tính hoa hồng linh động cho từng NVKD, cho từng mặt hàng.

   - Tính hoa hồng nhiều cấp 1, cấp 2 cho NVKD và người phụ trách.

 

Giá 0đ Mua ngay