Phân hệ Mua Hàng - MAS

Phân hệ Mua Hàng - MAS

Mã sản phẩm: phan-he-mua-hang-mas
Xuất xứ:

Tình trạng: Còn hàng

Giá: 0đ

Số lượng:

PHÂN HỆ MUA HÀNG – TTV ACCOUNTING 2020.NET

1. Cập nhật số liệu

   - Phiếu yêu cầu mua vật tư, hàng hóa.

   - Khảo sát các loại sản phẩm, so sánh báo giá theo thị trường.

   - Duyệt yêu cầu mua vật tư và giá mua.

   - Phiếu nhập mua.

   - Phiếu nhập khẩu.

   - Phiếu nhập xuất thẳng.

   - Phiếu nhập chi phí.

   - Phiếu xuất trả lại nhà cung cấp.

   - Hóa đơn mua dịch vụ.

   - Phiếu thanh toán tạm ứng.

   - Chứng từ phải trả khác.

   - Phân bổ trả tiền hàng cho các hóa đơn.

                                                       Phiếu nhập Mua hàng 

                                        Phân bổ Chi phí mua hàng trên phiếu theo số lượng hoặc tiền

2. Báo cáo hàng nhập mua

   - BC giá trị hàng nhập theo khách hàng, vụ việc

   - Báo cáo hàng nhập nhóm theo 2 chỉ tiêu.

   - Bảng kê phiếu nhập mua.

   - Bảng kê mua hàng tổng hợp.

   - Tổng hợp mua hàng.

   - Tổng hợp mua hàng theo nhà cung cấp.

                         Báo cáo tổng hợp số lượng và doanh số bán hàng theo ngày/tuần/tháng/quý

 3. Báo cáo công nợ theo nhà cung cấp

   - Sổ chi tiết công nợ.

   - Bảng tổng hợp số phát sinh công nợ.

   - Báo cáo công nợ theo hóa đơn.

   - Bảng kê công nợ phải trả theo hóa đơn.

   - Bảng kê công nợ chi tiết trả tiền cho các hóa đơn.

   - Bảng kê công nợ của các hóa đơn theo hạn thanh toán.

   - Báo cáo công nợ theo hợp đồng, đơn hàng.

   - Sổ chi tiết hợp đồng, đơn hàng.

   - Bảng cân đối phát sinh của các hợp đồng

4. Báo cáo công nợ theo hóa đơn

   - Bảng kê thanh toán công nợ theo hóa đơn.

   - Chi tiết thanh toán cho các hóa đơn.

   - Tổng hợp chiết khấu mua hàng theo nhà cung cấp cuối tháng

   - Chi tiết chiết khấu từng mặt hàng, tổng hợp theo nhà cung cấp

 

 

Giá 0đ Mua ngay