Phần Mềm Quản Lý Thu Mua
Phần Mềm Quản Lý Thu Mua

Quản lý thu mua tại các điểm, đại lý có kết hợp lấy dữ liệu từ đầu cân điện tử và lưu lại hình ảnh cân thực tế, có tích hợp mã vạch giúp chọn nhanh mã hàng, nhà cung cấp,...