Phần Mềm Quản Lý Vận Chuyển - TTV LOGISTICS

Phần Mềm Quản Lý Vận Chuyển - TTV LOGISTICS

Loại tin: Xem Demo Chương Trình

Phần mềm quản lý vận chuyển TTV Log  là một ứng dụng được thiết kế và xây dựng dựa vào đặc trưng ngành vận chuyển và giao nhận quốc tế. Phần mềm hỗ trợ quản lý công việc từ khâu nhận booking đến khi hoàn tất chứng từ và các yêu cầu hỗ trợ công tác phục vụ khách hàng.


1. Quản lý đơn hàng - Booking

2. Quản lý chứng từ

3. Quản lý nghiệp vụ kế toán


I. CHỨC NĂNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Quản lý đơn hàng - Booking

   - Lập đơn hàng, cập nhật thông tin liên quan đến đơn hàng như khách hàng, số cont, số seal, cảng đi, cảng đến, các chi phí dự kiến cho đơn hàng…

   - Theo dõi tình trạng đơn hàng, và báo cáo thống kê tiến độ hoàn thành đơn hàng

2Quản lý chứng từ

   - Nhận yêu cầu từ booking, cập nhật doanh thu, giá vốn, các chi phí liên quan và lập kế hoạch kinh doanh cho đơn hàng. Tính lãi lỗ theo số kế hoạch của đơn hàng.

   - Quản lý và phát hành vận đơn, lập các giấy báo nợ có (debit note, credit note)

   - In các chứng từ cho bộ phận nhập xuất hàng như giấy báo hàng đến, lệnh giao hàng, giấy ủy quyền..v.v..

   - Quản lý các khoản tạm ứng, dịch vụ theo từng đơn hàng, đối với hàng vận chuyển bằng xe conts: số xe, khoản chi hộ, chi phí thường xuyên.

   - Các báo cáo kết quả kinh doanh đơn hàng

   - In các chứng từ Freight/Logistics:

+ Giấy báo nợ:

+ Giấy báo có:

+ In Air way Bill:

+ In Bill Of Loading Detail:

+ In phiếu Cargo Receipt:

+ In lệnh giao hàng:

3. Quản lý nghiệp vụ kế toán

   - Phần mềm kế toán có thể kết nối số liệu từ bộ phận kinh doanh, chứng từ để kiểm tra các khoản doanh thu, chi phí, tạm ứng của từng đơn hàng và hạch toán số phát sinh thực tế vào sổ sách kế toán

   - So sánh số phát sinh về doanh thu và chi phí thực tế kế toán với số liệu kế hoạch của bộ phận chứng từ

   - So sánh dịch vụ mua ngoài và dịch vụ cung cấp theo đơn hàng, tính lãi lỗ trên đơn hàng.

   - Theo dõi công nợ, doanh thu, chi phí phát sinh thực tế cho đơn hàng

   - Lập các biểu mẫu số sách kế toán, báo cáo thuế, báo cáo tài chính theo chuẩn của Bộ tài chính.

II. ƯU ĐIỂM

   - Thừa kế số liệu: đã nhập từ các bộ phận liên quan, do đó tránh sai sót, nhầm lẫn, dễ dàng kiểm tra số liệu

   - Tiết kiệm: nhân lực hậu cần, thời gian, từ đó tiết kiệm chi phí cho DN

   - Bảo mật thông tin: phân quyền người sử dụng theo đúng công việc, phân quyền chi tiết nhập liệu và xem báo cáo quản trị

   - Lưu dữ liệu an toàn: có hệ thống lưu trữ số liệu chuyên nghiệp, tránh rủi ro ngay cả khi thay đổi về nhân sự. Hệ thống backup dữ liệu hoàn toàn tự động nhanh chóng.

   - Tư vấn nghiệp vụ miễn phí: chuyên viên tư vấn của TTVSOFT sẵn sàng tư vấn và hướng dẫn người dùng tổ chức công việc, xử lý các nghiệp vụ phát sinh theo đặc thù quản lý của DN.

Xem thêm: Phần mềm quản lý kho theo vị trí